SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z DARILNO KARTICO SUPERNOVA V SLOVENIJI

 

Splošni pogoji poslovanja
1. člen

Splošni pogoji poslovanja z Darilno kartico Supernova (v nadaljnjem besedilu »Splošni pogoji poslovanja«) so pravna osnova za poslovanje z Darilno kartico Supernova. Splošni pogoji poslovanja vežejo tako izdajatelja kot imetnika Darilne kartice Supernova. Z nakupom ali uporabo se vsak imetnik Darilne kartice Supernova zaveže k poznavanju in spoštovanju vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja.

 
Izdaja, nakup in uporaba Darilne kartice Supernova
 
2. člen

Izdajatelj Darilne kartice Supernova (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica SN«) v Sloveniji je podjetje Supernova Marketing d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj«).

Darilna kartica SN je brez vrednosti, dokler se je ob nakupu ne naloži z določenim dobroimetjem. Slovenska Darila kartica SN je na voljo v EVRIH (€). Darilno kartico možno kupiti v izbranih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji ali prek spletne strani www.supernova-kartica.si.  

Darilna kartica SN kupljena v Sloveniji ali preko spletne strani www.supernova-kartica.si, se lahko koristi le v slovenskih nakupovalnih centrih Supernova. Seznam nakupovalnih centrov, v katerih je možno unovčiti Darilno kartico SN najdete na www.supernova-kartica.si.

Lahko se jo uporabi večkrat do izpraznitve dobroimetja (v primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in jo je možno izkoristiti ob naslednjem nakupu do izpraznitve dobroimetja).

 
3. člen

Darilna kartica Supernova je dobropisna kartica, opremljena s črtno kodo, ki se uporablja za plačilo blaga in storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Vsaka Darilna kartica Supernova ima edinstveno identifikacijsko številko.

Darilna kartica Supernova ni poimenska kartica in ob njenem nakupu ni potrebno predati nobenih osebnih podatkov. Ob naročilu preko spleta se oddani osebni podatki (potrebni za procesiranje nakupa) zbirajo in hranijo v skladu z zakonom o varovanju podatkov in se uporabljajo zgolj za ta namen (namen procesiranja nakupa).

Darilna kartica Supernova je plačilno sredstvo v plastični ali elektronski obliki (pdf dokument). Darilna kartica Supernova ni kartica zvestobe in ni poimenska (previdnost pri izgubi).

 
4. Člen

Nakup Darilne kartice SN je možen na spletu (online), kot tudi fizično (offline).   

Offline lahko Darilno kartico Supernova kupite v času obratovanja nakupovalnega centra na zadevnih prodajnih točkah (informacijski pult oziroma kiosk za darilne kartice):

 • Info točka Supernova: Supernova Ljubljana Rudnik, Supernova Ljubljana Šiška  
 • Kiosk (darilomat): Supernova Mercator Nova Gorica  
 • Info točka trgovine Spar/Interspar: Supernova Kranj, Supernova Nova Gorica, Supernova Novo mesto, Supernova Kamnik, Supernova Maribor in Supernova Ptuj  
 • Info točka trgovine Mercator: Supernova Mercator Novo mesto, Supernova Mercator Primskovo, Supernova Mercator Savski otok,  Supernova Koper, Supernova Mercator Jesenice, Supernova Mercator Celje, Supernova Mercator Slovenj Gradec.  

Upoštevajte, prosimo, da se dostop do prodajnih mest lahko razlikuje glede na odpiralni čas zadevnih nakupovalnih centrov.

Online nakup Darilne kartice Supernova je mogoč prek povezave: www.supernova-kartica.si.

 
5. člen

Minimalen znesek, ki se lahko naloži na Darilno kartico SN, je 10 € (z besedo: deset evrov), maksimalni znesek,  ki se lahko naloži na darilno kartico, je 300 € (z besedo: tristo evrov). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se  zaokrožijo na 10 € (z besedo: deset evrov).  

Darilna kartica SN se z dobroimetjem napolni ob nakupu na prodajni točki oziroma ob nakupu prek spletne trgovine. 

Nakup z Darilne kartico SN  je možen do višine razpoložljivega zneska na darilni kartici. Če vrednost zneska na darilni kartici ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, kupec doplača razliko do vrednosti nakupa blaga. Če je vrednost nakupa nižja od razpoložljivega zneska na darilni kartici, lahko preostalo vrednost uporabi do izteka veljavnosti darilne kartice.

Uporaba Darilne kartice SN je možna, dokler ni prazna (stanje je enako 0 €) v času njene veljavnosti. Darilne kartice SN ni mogoče ponovno napolniti. Dobroimetje, naloženo na Darilni kartici SN, se ne obrestuje. Nakup na obroke z darilno kartico ni mogoč. Darilnih kartic ni mogoče zamenjati za gotovino.

Imetnik Darilne kartice SN lahko preveri stanje na Darilni kartici SN in datum veljavnosti na prodajnih točkah, prek spletne trgovine (www.supernova-kartica.si) in ob opravljenem nakupu v poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim kartičnim sistemov za Darilno kartico SN.  
 

 
6. člen

Za naročene Darilne kartice Supernova se kupcu (fizični, pravni osebi) izda predračun in nato še račun, ki je sestavljen iz dveh delov:

 • 1. del: vrednost naročenih Darilnih kartic Supernova (število Darilnih kartic x dobroimetje v €/kartico), na kar se DDV ne obračuna (0 %).
 • 2. del: stroški obdelave naročila in pošiljanja Darilnih kartic Supernova ter morebitni stroški personalizacije. Stroški pošiljanje Darilnih kartic Supernova so nični v primeru osebnega dviga (prevzema) naročenih Darilnih kartic SN.
Pošiljanje je možno samo po Sloveniji. 
Nakup Darilne kartice Supernova za pravne osebe

 

7. člen  

Nakup fizičnih Darilnih kartic Supernova je možen na info točki Supernova Ljubljana Rudnik. Pravna oseba lahko plača z gotovino ali plačilno kartico (pos terminal). Fizične Darilne kartice Supernova prejme na licu mesta.

Na spletni strani www.supernova-kartica.si lahko pravna oseba naroči fizične ali e-Darilne kartice SN. Pravna oseba po izpolnitvi obrazca na spletni strani prejme predračun (na e-mail naslov, ki ga odda v obrazcu). Ko je predračun za naročilo plačan (sredstva na bančnem računu Supernova marketing d.o.o.), se izdajo Darilne kartice SN. E-Darilne kartice Supernova se pošljejo na e-mail naslov, ki ga pravna oseba odda v obrazcu, fizične kartice se pošljejo po pošti ali se pripravijo za osebni prevzem na info točki v Supernovi Ljubljana Rudnik (Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana). V kolikor želi pravna oseba Darilne kartice Supernova prejeti po pošti, mora ob naročilu navesti poštni naslov v Sloveniji (za dostavo) in v tem primeru pokriti stroške pošiljanja. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izgubo v primeru pošiljanja po pošti.

Pošiljanje Darilne kartice SN je možno le na naslov v Sloveniji. 

V primeru, da je pravna oseba proračunski uporabnik, za naročilo Darilne kartice Supernova kontaktira info točko Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si).

Če izdajatelj v roku 7 delovnih dni po opravljenem naročilu ne bo prejel nakazila sredstev, bo naročilo Darilnih kartic Supernova smatral kot preklicano. Če kupec po izvedbi plačila ali po prejetju Darilne kartice Supernova želi preklicati svoje naročilo oz. vrniti naročeno blago, naj to v najkasneje 1 letu od nakupa pisno sporoči na info@supernova.si (vrednost na karticah mora biti nespremenjena). V tem primeru mu izdajatelj vrne znesek v vrednosti naročenih Darilnih kartic SN, zadrži pa strošek obdelave in poštnega pošiljanja ter strošek personalizacije.

Nakup Darilne kartice Supernova ni možen na obroke.

 
Unovčljivost Darilne kartice Supernova

 

8. člen

Darilna kartica SN se lahko koristi v spodnjih nakupovalnih centrih v Sloveniji:

 • Supernova Ljubljana Rudnik
 • Supernova Ljubljana Šiška
 • Supernova Koper
 • Supernova Kranj
 • Supernova Nova Gorica
 • Supernova Novo mesto
 • Supernova Kamnik
 • Supernova Maribor
 • Supernova Maribor Tržaška
 • Supernova Ptuj
 • Supernova Mercator Nova Gorica
 • Supernova Mercator Novo mesto 
 • Supernova Mercator Primskovo
 • Supernova Mercator Savski otok
 • Supernova Mercator Ajdovščina
 • Supernova Mercator Postojna
 • Supernova Mercator Celje
 • Supernova Mercator Koper
 • Supernova Mercator Slovenj Gradec
 • Supernova Mercator Jesenice

Darilno kartico je možno uporabiti v vseh poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim  sistemom za unovčevanje Darilnih kartic SN znotraj zadevnega centra. Izjema so poslovalnice, ki tega sistema nimajo vzpostavljenega. Nabor lokacij oziroma nakupovalnih centrov se lahko spremeni. 

Darilno kartico SN je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica SN je na voljo v več različnih natisnjenih tematskih motivih oz. v izvedbi lastnega oblikovanja s strani spletnega kupca darilne kartice.  
 

9. člen

Nakup z Darilno kartico Supernova je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Če vrednost dobroimetja na Darilni kartici Supernova ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, stranka doplača razliko do vrednosti kupljenega blaga. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja na Darilni kartici SN, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in ga je možno izkoristiti do izteka veljavnosti darilne kartice.

Nakup na obroke z Darilno kartico Supernova ni možen. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino; prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. Darilna kartica Supernova je vezana na interni sistem sodelujočih nakupovalnih centrov Supernova. Če ta sistem ne deluje in zato ni možno preveriti in odbiti denarnega zneska na darilni kartici, nakup z darilno kartico (do ponovne vzpostavitve sistema) ni možen.

 
Veljavnost, uporaba in prenehanje pravice uporabe Darilne kartice Supernova

 

10. člen

Darilna kartica Supernova Sloveniji velja 4 (štiri) leta od datuma polnitve; vendar pa Darilne kartice SN, kupljene pred 1. aprilom 2019, veljajo samo 2 (dve) leti. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na Darilni kartici Supernova ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik Darilne kartice Supernova do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik Darilne kartice Supernova je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti Darilne kartice SN.

Za več informacij o zapadlosti Darilne kartice Supernova se kupec obrne na info točko Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si).

 
11. člen

Darilna kartica SN se ne izdaja na ime in priimek kupca oz. imetnika. Imetnik Darilne kartice Supernova lahko Darilno kartico Supernova prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz Darilne kartice Supernova pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj Darilne kartice Supernova ni zavezan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za izgubo, uničenje ali morebitne zlorabe Darilne kartice SN.

 
Izguba in tatvina Darilne kartice Supernova

 

12. člen

Za izgubo ali tatvino Darilne kartice Supernova in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico Supernova ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici SN, izdajatelj ne odgovarja.

V primeru nedelovanja Darilne kartice SN, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik Darilno kartico Supernova dostavi info točki nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik ali Supernova Ljubljana Šiška.

 
Unovčevanje papirnatih darilnih bonov Supernova

 

13. člen

Unovčitev papirnatega darilnega bona Supernova je možna. Kupec lahko z njim plača storitve in izdelke v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana Rudnik. 

 
Menjava Darilne kartice Qlandia za Darilno kartico Supernova

 

14. člen

V letu 2020 so nekdanji nakupovalni centri Qlandia (Kamnik, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Ptuj in Kranj) postali del skupine nakupovalnih centrov Supernova. Prodaja Darilnih kartic Qlandia v teh nakupovalnih centrih in prek spletne strani www.qlandia-kartica.si se ustavi. Darilno kartico Qlandia zamenja Darilna kartica Supernova.

Imetnik Darilne kartice Qlandia lahko svojo darilno kartico zamenja za Darilno kartico Supernova. Zamenjana novo izdana Darilna ali e-Darilna kartica Supernova prevzame vse lastnosti in značilnosti.

Fizično ali e-Darilno kartico Qlandia lahko imetnik zamenja za e-Darilno kartico Supernova brezplačno prek spletne strani www.supernova-kartica.si. Veljavnost novo izdane e-Darilne kartice Supernova je 4 leta od dneva menjave. Novo izdana e-Darilna kartica Supernova je unovčljiva od vključno dneva  menjave v vseh nakupovalnih centrih nekdaj imenovanih Supernova Qlandia, Sedaj Supernova (navedenih zgoraj) in drugih izbranih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji.  

Od leta 2022 Qlandia Krško ni več del verige nakupovalnih centrov Supernova. Od takrat unovčevanje (in nakup) Darilne kartice SN tam ni več možno. 

 
Menjava darilnih bonov Qlandia za Darilno kartico Supernova

 

15. člen

Papirnate darilne bone Qlandia lahko imetniki brezplačno zamenjajo za fizične Darilne kartice Supernova s črtno kodo na Info točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v vseh nakupovalnih centrih nekdaj imenovanih Supernova Qlandia, sedaj Supernova, po vsej Sloveniji (Kamnik, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Ptuj in Kranj). Pri tej menjavi se ohrani in prenese denarna vrednost papirnatih darilnih bonov Qlandia na Darilne kartice Supernova. Veljavnost novo izdanih Darilnih kartic Supernova je 4 leta od dneva menjave.

Ob menjavi darilnega bona Qlandia oziroma več darilnih bonov Qlandia za Darilno kartico Supernova kupec prejme 1x Darilno kartico SN, razen če želi zamenjati več kot 30 darilnih bonov v apoenih po 10 EUR, kar presega max vrednost na eni Darilni kartici SN. V tem primeru se mu izda naslednje najnižje možno število Darilnih kartic SN.  

Na info točki v nakupovalnih centrih nekdaj imenovanih Supernova Qlandia, sedaj Supernova, je možno zamenjati darilne bone, ki so zabeleženi v kartičnem sistemu (preverba na info točki). V primeru, da darilnega bona ni zavedenega v kartičnem sistemu, se proces zamenjave darilnega bona izvede preko upravnika centra (izpolnitev vloge).

Darilni boni, ki jih kupec želi zamenjati za Darilno kartico SN, morajo biti nepopisani in nepoškodovani (popisane ali poškodovane darilne bone ni mogoče zamenjati za Darilno kartico SN). Ob menjavi darilnih bonov za Darilno kartico Supernova kupec prejme 1 izvod Potrdila o menjavi (nakupu) Darilne kartice SN. To potrdilo mora kupec shraniti za morebitno reklamacijo Darilne kartice Supernova (reklamacija o prodani Darilni kartici Supernova je možna v roku 1 meseca po nakupu) na info točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar v omenjenih nakupovalnih centrih nekdaj imenovanih Supernova Qlandia, sedaj Supernova.

 
Pravila za personalizacijo Darilne kartice Supernova

 

16. člen

Fizično darilno kartico in e-darilno kartico Supernova je možno preko spletnega vmesnika na spletni strani www.supernova-kartica.si personalizirati z lastno fotografijo. Storitev personalizacije zagotavlja Izdajatelj v okviru celostne grafične podobe Darilne kartice SN. 

V primeru fizične in e-Darilne kartice SN ima kupec možnost naložiti svojo fotografijo za sprednjo stran fizične darilne kartice (zadnje strani ni mogoče spreminjati) in zgornji del e-darilne kartice (pdf format, spodnji del ni mogoče spreminjati), pri čemer mora upoštevati tehnične zahteve oddanih materialov in pravila za izbiro motiva, ki so  opisani v tem dokumentu in na spletni strani www.supernova-kartica.si
(PDF dokument lahko prejemnik shrani na telefon ali si ga natisne. Za unovčenje e-darilne kartice Supernova je obvezno, da je črtna koda dobro vidna.)

Kupec jamči, da je lastnik motiva ali da je pridobil izrecno soglasje lastnika in/ali  osebe, upodobljene na Darilni kartici SN, da lahko uporabi njegov motiv na Darilni kartici SN, ter da Izdajatelj z uporabo motiva ne bo kršila nobene osebnostne ali druge pravice tretjih oseb, vključno s  pravicami intelektualne lastnine.         

Izbran motiv za personaliziranje darilne kartice preko spletne strani www.supernova-kartica.si mora ustrezati sledečim tehničnim zahtevam:

 • Format: jpg, jpeg ali png.
 • Največja dovoljena velikost datoteke: 20 MB.
 • Najmanjša velikost datoteke: 1011 x 638 (638 x 1011), 300 dpi.
 • Datoteka mora biti manjša od 3344 x 5017 točk.

Med izbranim motivom na računalniškem zaslonu in končno izdelano Darilno kartico SN je mogoče barvno ali  drugo oblikovno odstopanje, kar ni upravičen razlog za reklamacijo.  

Izbran motiv ne sme vsebovati (ali se sklicevati na):

 • Fotografij, slik, grafik ali drugega gradiva znanih oziroma javnih oseb, glasbenikov, politikov, igralcev, športnikov ter risanih ali računalniških junakov.
 • Fotografij, slik ali drugega gradiva, pri katerem obstaja avtorska pravica nekoga drugega.
 • Kletvic, obrekovanj ali vsebin, ki kršijo kakršna koli pravila ali zakone, ki so jim podvrženi.
 • Črtnih kod.
 • Vsebin in elementov, ki bi lahko kakor koli ogrozili varnostne elemente na Darilne kartice SN ali bi lahko imeli za posledico njeno zlorabo. 
 • Sloganov, umetniških del, zaščitenega gradiva tržnih znamk.
 • Žaljivih in izzivalnih slik, grafik oziroma drugega gradiva z verskimi, rasističnimi, sovražnimi, nasilnimi ali političnimi sporočili v vseh oblikah.
 • Žaljivih motivov ali motivov s seksualno vsebino.
 • Golote ali delne golote.
 • Fotografij, ki prikazujejo tobak, droge, igre na srečo, strelno orožje ali farmacevtske izdelke.
 • Fotografij, slik ali grafik državnih ali nacionalnih simbolov, plačilnih valut ali denarja.
 • Telefonskih številk, naslovov, spletnih naslovov, številk računov ali osebnih številk.
 • Nasilne ali druge žaljive, rasistične, sovražne, poniževalne ali nespodobne vsebine ter fotografij, slik ali drugega.
 • Gradiva družbeno nesprejemljivih skupin.
 • Nabožne vsebine in podob, ki prikazujejo mnenja ali prepričanja političnih, religioznih skupin.
 • Podob, ki prikazujejo nelegalno ali protidružbeno vedenje in kulturno ali družbeno občutljive teme.
 • Motivov, simbolov ali logotipov olimpijskih iger ali drugih športnih tekmovanj ali dogodkov.

Izdajatelj ima pravico, da brez posebne utemeljitve zavrne motiv, ki se ji ne zdi primeren za  uporabo na fizični ali e-Darilni kartici SN in, ki lahko vpliva na ugled Supernove.  

Izdajatelj si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez navedbe razloga spremeni ali dopolni pravila in navodila za oblikovanje Darilne kartice SN. Vsaka personalizirana fizična in e-Darilna kartica, ki jo naroči fizična ali pravna oseba, se pred izdajo pregleda in potrdi s strani Izdajatelja (zaradi zagotavljanja primernosti vsebine). 

Kupec potrjuje, da je prebral in razumel pravila za izbiro motiva na darilni kartici, ter izjavlja, da bo za izdelavo  Darilne kartice SN z lastnim motivom predložil le motive, ki so skladni s pravili navedenimi v tem  dokumentu in preko spletne strani www.supernova-kartica.si.  

Izdajatelj bo naročnika Darilne kartice SN o morebitni zavrnitvi naročenega motiva za  izdelavo Darilne kartice SN obvestila po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel na  zahtevku za naročilo. Po potrditvi oddanega naročila in plačila naročenih Darilnih kartic SN ni možna reklamacija na podlagi videza Darilnih kartic SN.  

 

Izguba, poškodba Darilne kartice Supernova

 

17. člen

V primeru izgubljene Darilne kartice SN imetniku ne pripada pravica do zamenjave. Izgubljene Darilne kartice SN se 1 mesec po najdbi hranijo na Info točkah Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška ter Info točkah trgovin Spar, Interspar ali Mercator. Izgubljena / najdena Darilna kartica SN se izroči imetniku, če le-ta predloži potrdilo o nakupu dotične Darilne kartice SN.    

V primeru poškodovane Darilne kartice SN na mestu črtne kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar  mora biti črtna koda čitljiva, da jo prodajalec lahko ročno odtipka v kartični sistem. Za izgubo ali krajo Darilne kartice SN in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico SN ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici SN, izdajatelj ne odgovarja.  

 
Reševanje reklamacij pri nakupu Darilne kartice Supernova

 

18. člen

Za reševanje reklamacij pri nakupu Darilne kartice SN je pristojen izdajatelj. 

V primeru nastanka napak, ki so  nastale ob nakupu Darilne kartice SN, kupec reklamacijo rešuje takoj na Info točki na kateri je Darilno kartico SN kupil in nanjo naložil želeno dobroimetje.  

V primeru kasnejših reklamacije kupec kontaktira informativno točko nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si). Reklamacija je možna največ 1 mesec po nakupu Darilne kartice SN (rok začne teči od dneva nakupa na potrdilu o nakupu). Potrdilo o nakupu je osnova za vsakršno reklamacijo Darilne kartice SN. Brez Potrdila o nakupu reklamacija ni možna. 

Če ne gre za utemeljeno reklamacijo, za fizične kupce vračilo darilne kartice ni možno. Prav tako ni možno prenašanje vsote iz ene darilne kartice na drugo. 

 
Reševanje reklamacij pri unovčevanju Darilne kartice Supernova

 

19. člen

V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem Darilne kartice SN, kupec reklamacijo rešuje na prodajnem mestu (v trgovini), kjer je opravil nakup z Darilno kartico SN.

 
Varovanje osebnih podatkov

 

20. člen

Izdajatelj se zaveda pomena varstva osebnih podatkov in s tem namenom z  
osebnimi podatki ravna v skladu s pravnim redom in osebne podatke zbira, obdeluje ter shranjuje samo z namenom procesiranja nakupa Darilne kartice SN. Osebne podatke obravnava kot strogo zaupne, kot del zaupnih procesov in stroge korporacijske politike glede varstva osebnih in poslovnih podatkov ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).  Dostop do podatkov dovoli izključno zaposlenim in pogodbenim zunanjim partnerjem, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.  

Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo zgolj zaradi izvršitve nakupa Darilne kartice SN. V primeru nakupa kot  fizična oseba so to podatki kupca kot naročnika Darilne kartice SN oz. podatki prejemnika Darilne kartice SN za  katerega kupec želi opraviti nakup. Ti podatki so: ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, e-naslov in telefon ter in podatki o kreditni kartici. V primeru nakupa kot pravna pa so ti podatki: Ime podjetja, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, ID za DDV, kontaktna oseba za naročilo, e-naslov, TRR ter  informacija o tem ali je podjetje proračunski uporabnik. Vsi ti podatki se prenašajo preko varnega protokola SSL. Ta protokol SSL omogoča, da so osebni podatki šifrirani in potujejo varno preko internetnih povezav. Šifriranje se vključi pred pričetkom prenosa osebnih podatkov. Poleg tega so podatki za t.i. »požarnimi zidovi«,  zaščiteni pred kakršnimkoli zunanjim dostopom.  

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu naročila Darilne kartice Supernova in sicer s pritiskom na gumb: NAROČI.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Izdajatelja in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

 
Končne in prehodne določbe

 

21. člen

Ti Splošni pogoji poslovanja in spremembe splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani www.supernova-kartica.si. Z veljavnostjo teh  splošnih pogojev poslovanja preneha veljavnost vseh predhodnih različic.  

Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja, vključno z navedbo ponudnikov oziroma trgovin, v katerih je ali ni možna uporaba Darilnih kartic SN. 
 

22. člen

Nepooblaščena in nezakonita uporaba Darilne kartice SN je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z Darilno kartico SN, če ugotovi, da je ta ponarejena, če je njena veljavnost potekla ali če je Darilna kartica Supernova tako uničena oziroma poškodovana, da iz nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja. Morebitni spori med imetnikom Darilne kartice Supernova in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija,  v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.

 

Kontakt

 

23. člen

Za pridobitev dodatnih informacij:

 • Preverite Najbolj pogosta vprašanja in odgovore
 • Info točka Supernova Ljubljana Rudnik: info@supernova.si in +386 8 200 80 00 
 • Info točka Supernova Ljubljana Šiška: info01@supernova.si in +386 1 513 99 93