OPĆI UVJETI POSLOVANJA SUPERNOVA POKLON-KARTICOM

 
1. članak

Opći uvjeti poslovanja Supernova poklon-karticom (dalje u tekstu „Opći uvjeti poslovanja“) pravna su osnova za poslovanje Supernova poklon-karticom. Opći uvjeti poslovanja obvezujući su i za izdavača i vlasnika Supernova poklon-kartice. Kupnjom ili korištenjem svaki vlasnik Suprenova poklon-kartice obvezuje se na poznavanje i poštovanje važećih općih uvjeta poslovanja.

 

Izdavanje, kupnja i korištenje Supernova poklon-kartice

 

2. članak

Izdavač Supernova poklon kartice (u nastavku teksta „Poklon-kartica“) je tvrtka ABM Facility management d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb, za Hrvatsku (u nastavku „izdavač“).

SN poklon kartica je bez vrijednosti sve dok se tijekom kupnje ne napuni određenim novčanim iznosom. Dostupne su 2 (dvije) valute, KUNE (HRK) i EURI (€), pri čemu se poklon-kartice izdane u eurima (EUR) koriste u slovenskim Supernova centrima (SI), poklon kartice izdane u kunama (HRK) mogu se koristiti samo u hrvatskim Supernova (HR) centrima. (Poklon-kartica u kunama (HRK) može se kupiti u odabranim centrima Supernova u Hrvatskoj, a poklon kartica u eurima (EUR) u odabranim centrima Supernova u Sloveniji.)

Može se koristiti više puta, sve do pražnjenja salda (u slučaju da je vrijednost kupnje niža od vrijednosti salda poklon-kartice, ostatak vrijednosti bilježi se na poklon-karticu i može se iskoristiti tijekom slijedeće kupnje, sve do pražnjenja salda).

 

3. članak

SN poklon-kartica je vjerodostojna kartica opremljena barkodom koja se, u skladu s Općim uvjetima poslovanja, koristi za plaćanje robe i usluga. Svaka SN poklon-kartica ima jedinstveni identifikacijski broj.

SN poklon-kartica nije personalizirana kartica i tijekom kupnje nije potrebno predati osobne podatke. Tijekom narudžbe preko interneta, osobni podaci (potrebni za obradu kupnje) prikupljaju se i pohranjuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i koriste se samo u tu svrhu (svrha obrade kupnje).

SN poklon-kartica sredstvo je plaćanja u plastičnom ili elektronskom obliku (pdf dokument). SN poklon-kartica nije kartica vjernosti i nije personalizirana (oprez u slučaju gubitka).

 

4. članak

Kupnja SN poklon-kartice moguća je offline kao i online.

Offline SN poklon-karticu možete kupiti tijekom trajanja radnog vremena trgovačkog centra na prodajnim mjestima (informacijski pult ili kiosk za poklon kartice):

  • Supernova Garden Mall, Supernova Buzin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Varaždin, Supernova Koprivnica, Cvjetni Supernova* i Supernova Colosseum
  • Centar Kaptol

*Info pult u Cvjetni Supernova je zatvoren od 31.1.2022 do daljnjeg. 

Molimo, uzmite u obzir da se pristup prodajnim mjestima može razlikovati s obzirom na radno vrijeme trgovačkih centara.

Online kupnja SN poklon-kartice moguća je preko poveznice: www.supernova-kartica.hr 

 

5. članak

Minimalni iznos koji se može uplatiti na SN poklon-karticu je 13.27 € / 100.00 HRK* (riječima: sto kuna), maksimalni iznos koji se može uplatiti na poklon-karticu je 663.61 € / 5.000.00 HRK* (riječima: pet tisuća kuna). Prilikom kupnje na info pult - iznosi koji se uplaćuju na poklon-karticu zaokružuju se na 100,00 HRK* (riječima: sto kuna). Pri kupnji putem web stranice možete odabrati bilo koju vrijednost kredita između 13.27 € / 100.00 HRK* i 663.61 € / 5.000.00 HRK*.

SN poklon-kartica puni se na prodajnom mjestu, odnosno tijekom kupnje preko online trgovine. Upotreba SN poklon-kartice moguća je sve doks e ne isprazni i do stanje nije jednako 0 € / 0 HRK* (riječima: nula kuna) tijekom razdoblja njezine valjanosti. SN poklon-karticu nije moguće ponovo napuniti. Za saldo na SN poklon-kartici ne naplaćuje se naknada.

Vlasnik SN poklon-kartice na svim prodajnim mjestima može provjeriti stanje na SN poklon-kartici i datum isteka valjanosti, preko online trgovine (www.supernova-kartica.hr) i nakon kupnje u poslovnicama/trgovinama s uspostavljenim kartičnim sustavom za SN poklon-karticu.

(*1 € = 7.53450 HRK)

 

6. članak

Za naručene SN poklon-kartice kupcu se (fizičkoj i pravnoj osobi) izdaje račun koji se sastoji od dva dijela:

  • dio: vrijednost naručenih SN poklon-kartica (broj Poklon kartica x saldo u €/kartica) na koju se ne obračunava PDV (0%).
  • dio: troškovi obrade narudžbe i slanja SN poklon-kartica te mogući troškovi personalizacije. Troškovi slanja SN poklon-kartica, u slučaju osobnog podizanja (preuzimanja) naručenih SN poklon-kartica, su ništavni.
     
Dostava je moguća samo po Hrvatskoj. 
Kupnja Supernova poklon-kartice za pravne osobe

 

7. članak 

Pravna osoba na spomenutim informacijskim pultovima može platiti gotovinom ili bankovnom karticom (pos terminal). Fizičke SN poklon-kartice preuzimaju se na licu mjesta.

Na web stranici www.supernova-kartica.hr pravna osoba može naručiti SN fizičke ili SN e-poklon kartice. Nakon ispunjavanja obrasca na web stranici pravna osoba dobiva predračun (na adresu e-pošte koju šalje u obrascu). Nakon plaćanja predračuna za narudžbu (sredstva na bankovnom računu tvrtke ABM Facility Management d.o.o.) izdaju se SN poklon-kartice. SN e-poklon kartice šalju se na adresu e-pošte kojega pravna osoba šalje u obrascu, fizičke kartice šalju se poštom ili se pripremaju za osobno preuzimanje na info pultu Supernova Zagreb - Garden Mall centra. Ako pravna osoba SN poklon-kartice želi primiti poštom, tijekom narudžbe mora navesti poštansku adresu u Hrvatskoj (za dostavu) i pokriti troškove dostave. Izdavač, u slučaju slanja poštom, ne preuzima odgovornost za moguća oštećenja ili gubljenje kartice.
Dostava je moguća samo u Hrvatskoj. 

Ako izdavatelj ne primi prijenos novca u roku od 7 radnih dana od narudžbe, narudžba se smatra otkazanom. Ukoliko kupac želi otkazati svoju narudžbu ili nakon primitka SN poklon kartice želi vratiti naručenu robu, mora to pisanim putem prijaviti na info@supernova.hr u roku jedne godine od kupnje (vrijednost na karticama treba ostati netaknuta). U tom slučaju, izdavatelj će vratiti iznos jednak vrijednosti naručenih SN poklon kartica, ali će zadržati troškove obrade i dostave, kao i troškove personalizacije.

Kupnja SN poklon-kartice nije moguća na rate.


 
Iskupivost Supernova poklon-kartice

 

8. članak

SN poklon-kartica može se koristiti u svim trgovačkim centrima: Supernova Slavonski Brod, Supernova Zagreb-Buzin, Supernova Sisak-zapad, Supernova Varaždin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Šibenik, Supernova Zagreb - Garden Mall, Supernova Koprivnica, Supernova Sisak-istok, Cvjetni Supernova, Supernova Požega, Supernova Colosseum, Centar Kaptol i u svim poslovnicama/trgovinama pomoću već uspostavljenog sustava za unovčavanje SN poklon-kartica u relevantnim centrima. Iznimke su poslovnice koje nemaju uspostavljen takav ili sličan sustav i navedene su na Supernova web stranicama.

* Raspon lokacija, odnosno trgovačkih centara može se promijeniti (mogućnost dodavanja lokacija). Promjene će biti navedene na web stranicama Supernove.

SN poklon-karticu moguće je koristiti u skladu s njezinom namjenom. SN poklon-kartica dostupna je u više različitih tiskanih tematskih motiva, odnosno u personaliziranom dizajnu od strane online kupca poklon-kartice.

 

9. članak

Kupnju poklon-karticom moguće je izvoditi samo u visini iznosa salda na poklon kartici. Ako vrijednost salda na poklon-kartici nije dovoljna za kupnju, klijent nadoplaćuje razliku vrijednosti kupljene robe. Ako je vrijednost kupnje niža od vrijednosti salda na poklon-kartici, ostatak vrijednosti bilježi se na poklon-karticu i može se iskoristiti tijekom slijedeće kupnje sve do isteka valjanosti poklon-kartice. Kupnja na rade poklon-karticom nije moguća. Poklon-kartica ne može se zamijeniti za gotovinu i nije moguća isplata preostalog iznosa vrijednosti. Poklon-kartica vezana je za interni sustav Supernova trgovačkih centara. Ako navedeni sustav ne djeluje i ako nije moguća provjera novčanoga iznosa na poklon-kartici, kupnja Poklon-karticom (do ponovne uspostave sustava) nije moguća.

 

Valjanost, upotreba i prestanak prava upotrebe Supernova poklon-kartice

 

10. članak

SN poklon-kartice vrijede 1 (jednu) godinu od datuma punjenja SN poklon-kartice. Nakon dana isteka valjanosti, mogući saldo na SN poklon-kartici nije više raspoloživ i propada; posljedično, vlasnik SN poklon-kartice nema više pravo na saldo. Kupac ili vlasnik SN poklon-kartice sam mora voditi evidenciju isteka valjanosti jer prethodno ne prima obavijest o isteku valjanosti SN poklon-kartice.

Za više informacija o isteku valjanosti SN poklon-kartice kupac se može obratiti na info pult Supernova Zagreb - Garden Mall centra (info.gardenmall@supernova.hr).

 

11. članak

Vlasnik SN poklon-kartice, bez ograničenja, može prenijeti na treću osobu. Prijenosom SN poklon-kartice novi vlasnik dobiva sva prava koja je imao i prethodni vlasnik. Izdavatelj SN poklon-kartice nije dužan provjeravati identitet pojedinca i ne odgovara za gubljenje, uništavanje ili moguću zlouporabu SN poklon-kartice.

 

Gubljenje ili krađa Supernova poklon-kartice

 

12. članak

Izdavač ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu SN poklon-kartice i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja SN poklon-karticom, te za neopravdano trošenje salda na SN poklon-kartici.

U slučaju nefunkcioniranja SN poklon-kartice, koje nije posljedica neispravne upotrebe, vlasnik SN poklon-karticu mora dostaviti info pultu trgovačkog centra Supernova Zagreb - Garden Mall za SN poklon-kartice.

 

Pravila personalizacije Supernova poklon-kartice

 

13. članak

Uslugu personalizacije, u svrhu personalizacije fizičke ili e-poklon SN kartice, pruža Supernova Marketing d.o.o. preko web stranice www.supernova-kartica.hr

Kupac ima mogućnost postavljanja svoje fotografije na prednju stranu poklon-kartice, pri čemu mora uzimati u obzir tehničke zahtjeve poslanih materijala i pravila odabira motiva koja su opisana u dokumentu „Pravila i upute za oblikovanje Supernova poklon-kartice“ preko web stranice www.supernova-kartica.hr. Kupac jamči da je vlasnik moriva ili da je dobio posebnu suglasnost vlasnika i/ili osobe prikazane na SN poklon-kartici da može koristiti njegov motiv na SN poklon-kartici. Korištenjem motiva ne krši osobna ili druga prava trećih osoba, uključujući i prava intelektualnog vlasništva.

Među odabranim motivima na računalnom zaslonu i izrađenom SN poklon-karticom moguća su odstupanja u boji ili u dizajnu što nije opravdan razlog za reklamaciju.

Supernova Marketing d.o.o. Ima pravo da bez posebnog razloga ne odobri motiv neprimjeren za upotrebu na fizičkoj ili SN e-poklon kartici koja bi mogla utjecati na ugled Supernove.

Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio pravila potrebna za odabir motiva na poklon-kartici te izjavljuje da će za izradu SN poklon-kartice, zajedno sa svojim vlastitim motivom, predložiti motive sukladne s pravilima navedenima u dokumentu „Pravila i upute za oblikovanje Supernova poklon-kartice“ preko web stranice www.supernova-kartica.hr.

Supernova Marketing d.o.o. naručitelja SN poklon-kartice, o mogućem odbacivanju naručenega motiva za izradu SN pokon-kartice obavijestit će e-poštom na adresu e-pošte koju je kupac naveo na zahtjevu za narudžbu. Nakon potvrde poslane narudžbe i plaćanja naručenih SN poklon-kartica, nije moguća reklamacije zbog izgleda SN poklon-kartica.

 

Gubljenje ili oštećivanje Supernova poklon-kartice

 

14. članak

U slučaju gubljenja SN poklon-kartice, posjedovatelju ne pripada pravo na zamjenu.

U slučaju oštećene SN poklon-kartice na mjestu barkoda, vlasnik može izvoditi kupovinu, iako barkod mora biti čitak, kako bi ga prodavač mogao ručno utpikati u kartični sustav. Izdavač ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu SN poklon-kartice i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja SN poklon-karticom, te za neopravdano trošenje salda na SN poklon-kartici.

 

Rješavanje reklamacija tijekom kupnje Supernova poklon-kartice

 

15. članak

Za rješavanje reklamacija tijekom plaćanja SN poklon-karticom odgovoran je izdavač. Potpisana potvrda o kupnji osnova je svake reklamacije SN poklon-kartice. Reklamacija nije moguća bez potvrde o kupnji. Reklamacija je moguća u roku od mjesec dana nakon kupnje SN poklon-kartice (rok teče od datuma kupnje navedenoga na potvrdi o kupnji).

Vlasnik SN poklon-kartice, u slučaju reklamacije, možete kontaktirati informativni pult trgovačkog centra Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr) za poklon-kartice. 

 

Rješavanje reklamacija tijekom unovčavanja Supernova poklon-kartice

 

16. članak

U slučaju greški i nejasnoća povezanih s unovčavanjem SN poklon-kartice, kupac reklamaciju rješava na prodajnoj lokaciji (u trgovini), gdje je obavio kupnju SN poklon-karticom.

 
Zaštita osobnih podataka

 

17. članak

Tvrtka Supernova Marketing d.o.o. Svjesna je značenja zaštite osobnih podataka i u tu svrhu, osobnim podacima upravlja u skladu s pravnim redom i prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke, samo u svrhu procesuiranja kupnje SN poklon kartice. Osobnim podacima upravlja kao strogo povjerljivima, kao dijelom tajnih procesa i stroge korporacijske politike u vezi sa zaštitom osobnih i poslovnih podataka te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Ur. l. RS, br 94/2007-UPB1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (UR. l. RS, br. 13/2007-UPB1, 110/2009) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Pristup podacima dozvoljen je isključivo zaposlenim ili ugovornim vanjskim partnerima koji su se obvezali na prikladne obveze na tajnost. Organizator dobivene osobne podatke neće posredovati ili otkriti trećim osobama.

Dobiveni osobni podaci obrađuju se samo zbog kupnje SN poklon kartice. U slučaju kupnje kao fizička osoba, to su podaci kupca kao naručitelja SN poklon kartice, odnosno podaci primatelja SN poklon kartice za koku kupac želi obaviti kupnju. Ti podaci su: ime, prezime, ulica i kućni broj, poštansi broj, mjesto, država, e-pošta i telefon te podaci o kreditnoj kartici. U slučaju kupnje kao pravna osoba to podaci su: Ime tvrtke, ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, ID za PDV, kontaktna osoba za narudžbu, e-pošta, TRR te informacija o tome da li je tvrtka korisnik proračuna. Svi navedeni podaci prenose se preko zaštićenog SSL protokola. SSL protokol omogućuje da su osobni podaci šifrirani i sigurno putuju preko online poveznica. Šifriranje se uključuje prije početka prijenosa osobnih podataka. Uz to, podaci su zaštićeni iza tzv. „Vatrozidova“ od bilo kojih vanjskih pristupa.

U skladu s GDPR-om upravitelj može obrađivati osobne podatke, ako je dana osobna privola pojedinca, odnosno ako je izjava dobrovoljna da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati za određene namjene. Korisnik je potvrđuje u sklopu narudžbe SN poklon kartice, odnosno pritiskom na gumb: NARUDŽBA

Svi podaci bit će pohranjeni u bazu podataka tvrtke Supernova Marketing d.o.o. I/ili kod ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka u skladu sa zakonskim rokom ili do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudjelujuće osobe.

 

Završne i prijelazne odredbe

 

18. članak

Navedeni opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Supernove. Valjanošću navedenih općih uvjeta poslovanja prestaje valjanost svih prethodnih verzija.

Izdavač pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave promijeni Opće uvjete poslovanja, uključujući i izjave pružatelja usluga ili trgovina u kojima nije moguće korištenje SN poklon-kartica. Promjene općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Supernove.

 

19. članak

Zakonski je kažnjivo neovlašteno i nezakonito korištenje SN poklon-kartice. Izdavač može odbiti poslovanje SN poklon-karticom ako utvrdi da je krivotvorena, ako je istekao rok njezine valjanosti ili ako je SN poklon-kartica jako uništena ili oštećena da se s nje ne može iščitati sadržaj ili saldo. Mogući sporovi između vlasnika SN poklon-kartice i izdavača rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, Hrvatska, za SN HRK poklon kartice, ako za pojedini spor nije nadležan drugi sud.

 
Kontakt

 

20. članak

Za dodatne informacije: