OPĆI UVJETI POSLOVANJA SUPERNOVA POKLON KARTICOM

 
1. članak

Opći uvjeti poslovanja Supernova poklon karticom (dalje u tekstu „Opći uvjeti poslovanja“) pravna su osnova za poslovanje Supernova poklon karticom. Opći uvjeti poslovanja obvezujući su i za izdavača i vlasnika Supernova poklon kartice. Kupnjom ili korištenjem svaki vlasnik Suprenova poklon kartice obvezuje se na poznavanje i poštovanje važećih općih uvjeta poslovanja.

 

Izdavanje, kupnja i korištenje Supernova poklon kartice

 

2. članak

Izdavač Supernova poklon kartice (u nastavku teksta „poklon kartica“) je tvrtka ABM Facility management d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb, za Hrvatsku (u nastavku „izdavač“).

Supernova poklon kartica nema vrijednosti sve dok se tijekom kupnje ne nadoplati određenim novčanim iznosom. Dostupne su u odabranim centrima u Sloveniji i Hrvatskoj, pri čemu se poklon kartice izdane u Sloveniji koriste u slovenskim Supernova centrima (SI), poklon kartice izdane u Hrvatskoj mogu se koristiti samo u hrvatskim Supernova (HR) centrima. 

Poklon kartica se može koristiti više puta, sve dok se ne potroši novčani iznos (u slučaju da je vrijednost kupnje niža od vrijednosti poklon kartice, ostatak vrijednosti može se iskoristiti tijekom slijedeće kupnje).

 

3. članak

Supernova poklon kartica je vjerodostojna kartica opremljena barkodom koja se, u skladu s Općim uvjetima poslovanja, koristi za plaćanje robe i usluga. Svaka Supernova poklon kartica ima jedinstveni identifikacijski broj.

Supernova poklon kartica nije personalizirana kartica i tijekom kupnje nije potrebno predati osobne podatke. Tijekom narudžbe preko interneta, osobni podaci - potrebni za obradu kupnje - prikupljaju se i pohranjuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i koriste se samo u svrhu obrade kupnje.

Supernova poklon kartica je sredstvo plaćanja u plastičnom ili elektronskom obliku (pdf dokument). Supernova poklon kartica nije kartica vjernosti i nije personalizirana (oprez u slučaju gubitka).

 

4. članak

Kupnja Supernova poklon kartice moguća je na Info pultu dolje navedenih trgovačkih centara u njihovo radno vrijeme ili online preko poveznice www.supernova-kartica.hr

  • Supernova Garden Mall, Supernova Buzin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Varaždin, Supernova Koprivnica i Supernova Colosseum
5. članak

Najniži iznos kojeg je moguće uplatiti na Supernova poklon karticu je 10 € (75.345 HRK*), a najviši 300 € (2260.35 HRK*). Prilikom kupnje poklon kartice na info pultu - iznosi koji se uplaćuju na poklon karticu zaokružuju se na 10 € (75.345 HRK*). Pri kupnji putem web stranice moguće je odabrati bilo koju vrijednost između 10 € (75.345 HRK*) i 300 € (2260.35 HRK*).

Supernova poklon kartica aktivira se na prodajnom mjestu, odnosno kupnjom putem interneta. Kupnja putem poklon kartice moguća je u visini raspoloživog novčanog iznosa. Ako vrijednost novčanog iznosa na poklon kartici nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, kupac doplaćuje razliku do vrijednosti kupnje robe. Ako je vrijednost kupnje manja od rasploloživog novčanog iznosa na poklon kartici, preostale vrijednost može se iskoristiti do isteka valjatnosti poklon kartice. 

Poklon karticu nije moguće ponovo napuniti. Nije moguća kupnja na rate poklon karticom. Poklon kartice ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

Stanje raspoloživog iznosa i rok valjanosti poklon kartice moguće je provjeriti na svim prodajnim mjestima koja Supernova poklon karticu primaju kao sredstvo plačanja, na poveznici www.supernova-kartica.hr ili na info pultu u trgovačkog centra.

(*1 € = 7.53450 HRK)

 

6. članak

Za kupljene Supernova poklon kartice kupcu se (fizičkoj i pravnoj osobi) izdaje račun koji se sastoji od dva dijela i to:

  • vrijednost naručenih poklon kartica (broj Poklon kartica x saldo u €/kartica) na koju se ne obračunava PDV (0%).
  • troškovi obrade narudžbe i dostave poklon kartica te mogući troškovi personalizacije. U slučaju osobnog preuzimanja kupljenih poklon kartica nema troškova dostave.
Dostava je moguća samo po unutar Republike Hrvatske. 
Kupnja Supernova poklon kartice za pravne osobe

 

7. članak 

Pravna osoba na spomenutim informacijskim pultovima može platiti gotovinom ili bankovnom karticom (pos terminal). Fizičke Supernova poklon kartice preuzimaju se na licu mjesta.

Na web stranici www.supernova-kartica.hr pravna osoba može naručiti Supernova fizičke ili e-poklon kartice. Nakon ispunjavanja obrasca na web stranici pravna osoba dobiva predračun (na adresu e-pošte koju šalje u obrascu). Nakon plaćanja predračuna za narudžbu (sredstva na bankovnom računu tvrtke ABM Facility Management d.o.o.) izdaju se Supernova poklon kartice. Supernova e-poklon kartice šalju se na adresu e-pošte navedenu na popunjenom obrascu, a fizičke kartice šalju se poštom ili se pripremaju za osobno preuzimanje na info pultu trgovačkog centra Supernova Garden Mall. Ako pravna osoba Supernova poklon kartice želi primiti poštom, tijekom narudžbe mora navesti poštansku adresu u Hrvatskoj (za dostavu) i podmiriti troškove dostave. Izdavač, u slučaju slanja poštom, ne preuzima odgovornost za moguća oštećenja ili gubljenje kartice.

Dostava je moguća samo u Hrvatskoj. 

U slučaju da transakcija ne bude izvršena i izdavatelj ne primi novčana sredstva u roku 7 radnih dana od narudžbe, narudžba se smatra otkazanom. Ukoliko kupac želi otkazati svoju narudžbu ili nakon primitka Supernova poklon kartice želi vratiti naručenu robu, mora to prijaviti pisanim putem na info@supernova.hr u roku jedne godine od kupnje (vrijednost na karticama treba ostati netaknuta). U tom slučaju, izdavatelj će vratiti iznos jednak vrijednosti naručenih poklon kartica, ali će zadržati troškove obrade i dostave, kao i troškove personalizacije.

Kupnja Supernova poklon kartice nije moguća na rate.


 
Iskupivost Supernova poklon kartice

 

8. članak

Supernova poklon kartica može se koristiti u svim trgovačkim centrima: Supernova Slavonski Brod, Supernova Buzin, Supernova Sisak, Supernova Varaždin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Šibenik, Supernova Garden Mall, Supernova Koprivnica, Supernova Sisak East, Supernova Cvjetni, Supernova Požega, Supernova Colosseum, Supernova Križevci (od 30.3.2023) i Centar Kaptol u svim poslovnicama/trgovinama koje prihvaćaju Supernova poklon karticu kao sredstvo plaćanja. Iznimku predstavljaju neke poslovnice/trgovine koje ne prihvaćaju Supernova poklon karticu kao sredstvo plaćanja, a koje su navedene na našim web stranicama.

* Raspon lokacija, odnosno trgovačkih centara može se promijeniti (mogućnost dodavanja lokacija). Promjene će biti navedene na web stranicama Supernove.

Supernova poklon karticu moguće je koristiti u skladu s njezinom namjenom. Supernova poklon kartica dostupna je u više različitih tiskanih tematskih motiva, odnosno u personaliziranom dizajnu od strane online kupca poklon kartice.

 

9. članak

Kupnja putem poklon kartice moguća je u visini raspoloživog novčanog iznosa.  Ako vrijednost novčanog iznosa na poklon kartici nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, kupac nadoplaćuje razliku do vrijednosti kupljene robe. Ako je vrijednost kupnje manja od raspoloživog novčanog iznosa na poklon kartici, preostala vrijednost može se iskoristiti do isteka valjanosti poklon kartice. Nije moguća kupnja na rate poklon karticom. Poklon kartice ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

 

Valjanost i upotreba Supernova poklon kartice

 

10. članak

Poklon kartice vrijede 1 (jednu) godinu od datuma kupnje poklon kartice. Novčani iznos koji eventualno preostane na poklon kartici nakon datuma isteka valjanosti više nije raspoloživ i propada. Kupac odnosno vlasnik poklon kartice dužan je voditi evidenciju o isteku valjanosti poklon kartice, budući da neće primiti nikakvu prethodnu obavijest o njezinu isteku. Reklamacije nakon isteka roka valjanosti poklon kartice nisu moguće.

Za više informacija o isteku valjanosti Supernova poklon kartice kupac se može obratiti na info pult trgovačkog  centra Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr ili info@supernova.hr).

 

11. članak

Vlasnik poklon kartice može bez ograničenja poklon karticu prenijeti na treću osobu, čime novi vlasnik stječe pravo korištenja sukladno ovom pravilniku. Izdavatelj poklon kartice nije dužan provjeravati identitet pojedine osobe. 

 

12. članak
Izdavatelj ne odgovara za gubitak, uništenje ili moguću zlouporabu i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja Supernova poklon karticom, te za neopravdano trošenje salda na poklon kartici.

U slučaju nefunkcioniranja Supernova poklon kartice, koje nije posljedica neispravne upotrebe, mora vlastnik poklon karticu dostaviti na info pult trgovačkog centra Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr ili info@supernova.hr).
 

 

Pravila personalizacije Supernova poklon kartice

 

13. članak

Uslugu personalizacije (fizičke ili e-poklon kartice) pruža Supernova Marketing d.o.o. preko web stranice www.supernova-kartica.hr

Kupac ima mogućnost postavljanja svoje fotografije na prednju stranu poklon kartice, pri čemu mora uzimati u obzir tehničke zahtjeve poslanih materijala i pravila odabira motiva koja su opisana u dokumentu „Pravila i upute za oblikovanje Supernova poklon kartice“ preko web stranice www.supernova-kartica.hr. Kupac jamči da je vlasnik motiva/fotografije ili da je za korištenje motiva u svrhu izrade kartice dobio posebnu suglasnost vlasnika i/ili osobe prikazane na fotografiji, kao i da korištenjem motiva ne krši osobna ili druga prava trećih osoba, uključujući i prava intelektualnog vlasništva.

Među odabranim motivima na računalnom zaslonu i izrađenom Supernova poklon karticom moguća su odstupanja u boji ili u dizajnu što nije opravdan razlog za reklamaciju.

Supernova Marketing d.o.o. ima pravo odbiti korištenje motiva/fotografije koji bi mogli utjecati na ugled Supernove.

Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio pravila potrebna za odabir motiva na poklon kartici te izjavljuje da će za izradu Supernova poklon kartice, zajedno sa svojim vlastitim motivom, predložiti motive sukladne s pravilima navedenima u dokumentu „Pravila i upute za oblikovanje Supernova poklon kartice“ preko web stranice www.supernova-kartica.hr.

Supernova Marketing d.o.o. naručitelja Supernova poklon kartice, o mogućem odbacivanju naručenog motiva za izradu pokon kartice obavijestit će e-poštom na adresu e-pošte koju je kupac naveo na zahtjevu za narudžbu. Nakon potvrde poslane narudžbe i plaćanja naručenih poklon kartica, nije moguća reklamacije zbog izgleda poklon kartica.

 

Gubitak ili oštećivanje Supernova poklon kartice

 

14. članak

U slučaju gubitka Supernova poklon kartice, vlasniku ne pripada pravo na zamjenu.

U slučaju oštećene Supernova poklon kartice na mjestu barkoda, vlasnik može izvoditi kupovinu samo ako je broj barkoda čitav, kako bi ga prodavač mogao ručno utpikati u kartični sustav. Izdavač ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu poklon kartice i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja poklon karticom, te za neopravdano trošenje salda na poklon kartici.

 

Rješavanje reklamacija tijekom kupnje Supernova poklon kartice

 

15. članak

U slučaju reklamacije kupac se mora obratiti izdavatelju putem elektronske pošte info.gardenmall@supernova.hr ili info@supernova.hr. Reklamacija je moguća u roku 1 mjesec od dana kupnje isključivo uz predočenje potvrde o kupnji (rok teče od datuma kupnje navedenoga na potvrdi o kupnji). Reklamacija nije moguća bez potvrde o kupnji. 

 

Rješavanje reklamacija tijekom unovčavanja Supernova poklon kartice

 

16. članak

U slučaju greški i nejasnoća povezanih s unovčavanjem Supernova poklon kartice, kupac reklamaciju rješava na prodajnoj lokaciji (u trgovini), gdje je obavio kupnju poklon karticom.

 
Zaštita osobnih podataka

 

17. članak

Tvrtka Supernova Marketing d.o.o. svjesna je značenja zaštite osobnih podataka i u tu svrhu, osobnim podacima upravlja u skladu s važećim zakonskim propisima i prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke, samo u svrhu procesuiranja kupnje Supernova poklon kartice. Osobnim podacima upravlja kao strogo povjerljivima, kao dijelom tajnih procesa i stroge korporacijske politike u vezi sa zaštitom osobnih i poslovnih podataka te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Ur. l. RS, br 94/2007-UPB1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (UR. l. RS, br. 13/2007-UPB1, 110/2009) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Pristup podacima dozvoljen je isključivo zaposlenim ili ugovornim vanjskim partnerima koji su se obvezali na prikladne obveze na tajnost. Organizator dobivene osobne podatke neće prosljeđivati ili otkrivati trećim osobama.

Dobiveni osobni podaci obrađuju se samo zbog kupnje Supernova poklon kartice. U slučaju kupnje kao fizička osoba, to su podaci kupca kao naručitelja Supernova poklon kartice, odnosno podaci primatelja poklon kartice za koju kupac želi obaviti kupnju. Ti podaci su: ime, prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država, e-pošta i telefon te podaci o kreditnoj kartici. U slučaju kupnje kao pravna osoba to podaci su: naziv tvrtke, adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, ID za PDV, kontakt osoba za narudžbu, e-pošta, TRR te informacija o tome da li je tvrtka korisnik proračuna. Svi navedeni podaci prenose se preko zaštićenog SSL protokola. SSL protokol omogućuje šifriranje i siguran prijenos osobnih podataka preko online poveznica. Šifriranje se uključuje prije početka prijenosa osobnih podataka. Uz to, podaci su zaštićeni iza tzv. „Vatrozidova“ od bilo kojih vanjskih pristupa.

U skladu s GDPR-om upravitelj može obrađivati osobne podatke, ako je dana osobna privola pojedinca, odnosno ako je izjava dobrovoljna da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati za određene namjene. Korisnik je potvrđuje u sklopu narudžbe Supernova poklon kartice, odnosno odabirom opcije: NARUDŽBA.

Svi podaci bit će pohranjeni u bazu podataka tvrtke Supernova Marketing d.o.o. I/ili kod ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka u skladu sa zakonskim propisima ili do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudjelujuće osobe.

 

Završne i prijelazne odredbe

 

18. članak

Navedeni opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Supernove. Valjanošću navedenih općih uvjeta poslovanja prestaje valjanost svih prethodnih inačica.

Izdavač pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave promijeni Opće uvjete poslovanja, uključujući i izjave pružatelja usluga ili trgovina u kojima nije moguće korištenje Supernova poklon kartica. Promjene općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Supernove.

 

19. članak

Neovlaštena i nezakonita upotreba poklon kartice je kažnjiva. Izdavatelj može odbiti poslovanje s poklon karticom, ako utvrdi da je krivotvorena, ako je njezin rok valjanosti istekao ili ako je poklon kartica tako uništena odnosno oštećena, da se s nje ne može razbrati sadržaj i očitati saldo. Eventualni sporovi između vlasnika poklon kartice i izdavatelja rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, osim ako za pojedini spor nije isključivo nadležan neki drugi sud.

 
Kontakt

 

20. članak

Za dodatne informacije: