OPĆI UVJETI POSLOVANJA SUPERNOVA POKLON KARTICOM U HRVATSKOJ

 

Opći uvjeti poslovanja
1. članak

Opći uvjeti poslovanja Supernova poklon karticom (dalje u tekstu „Opći uvjeti poslovanja“) pravna su osnova za poslovanje Supernova poklon karticom. Opći uvjeti poslovanja obvezujući su i za izdavača i vlasnika Supernova poklon kartice. Kupnjom ili korištenjem svaki vlasnik Suprenova poklon kartice obvezuje se na poznavanje i poštovanje važećih općih uvjeta poslovanja.

 

Izdavanje, kupnja i korištenje Supernova poklon kartice

 

2. članak

Izdavač Supernova poklon kartice (u nastavku teksta „SN poklon kartica“) u Hrvatskoj je tvrtka ABM Facility management d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb (u nastavku „izdavač“).

SN poklon kartica je bez vrijednosti dok se ne napuni određenim iznosom kredita u trenutku kupnje. Hrvatska SN poklon kartica dostupna je u EUR (€). Poklon karticu moguće je kupiti u odabranim trgovačkim centrima Supernova diljem Hrvatske ili na www.supernova-kartica.hr.

SN poklon kartica kupljena u Hrvatskoj ili putem web stranice www.supernova-kartica.hr može se koristiti samo u hrvatskim Supernova trgovačkim centrima. Popis trgovačkih centara u kojima se mogu iskoristiti SN poklon kartice možete pronaći na www.supernova-kartica.hr.

Poklon kartica se može koristiti više puta, sve dok se ne potroši novčani iznos (u slučaju da je vrijednost kupnje niža od vrijednosti poklon kartice, ostatak vrijednosti može se iskoristiti tijekom slijedeće kupnje).

 

3. članak

Supernova poklon kartica je vjerodostojna kartica opremljena barkodom koja se, u skladu s Općim uvjetima poslovanja, koristi za plaćanje robe i usluga. Svaka Supernova poklon kartica ima jedinstveni identifikacijski broj.

Supernova poklon kartica nije personalizirana kartica i tijekom kupnje nije potrebno predati osobne podatke. Tijekom narudžbe preko interneta, osobni podaci - potrebni za obradu kupnje - prikupljaju se i pohranjuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i koriste se samo u svrhu obrade kupnje.

Supernova poklon kartica je sredstvo plaćanja u plastičnom ili elektronskom obliku (pdf dokument). Supernova poklon kartica nije kartica vjernosti i nije personalizirana (oprez u slučaju gubitka).

 

4. članak

Kupnja SN poklon kartice moguća ja online, kao i fizički (offline).

Offline kupnja je moguća na Infopultu dolje navedenih trgovačkih centara u njihovo radno vrijeme: 

 • Supernova Garden Mall
 • Supernova Buzin
 • Supernova Karlovac
 • Supernova Zadar
 • Supernova Varaždin
 • Supernova Koprivnica
 • Supernova Colosseum

 

Imajte na umu da pristup prodajnim mjestima može varirati ovisno o radnom vremenu dotičnih trgovačkih centara.

Online je kupnja moguća preko poveznice www.supernova-kartica.hr
 

5. članak

Najniži iznos kojeg je moguće uplatiti na Supernova poklon karticu je 10 € (75.345 HRK*), a najviši 300 € (2260.35 HRK*). Prilikom kupnje poklon kartice na Infopultu - iznosi koji se uplaćuju na poklon karticu zaokružuju se na 10 € (75.345 HRK*). Pri kupnji putem web stranice moguće je odabrati bilo koju vrijednost između 10 € (75.345 HRK*) i 300 € (2260.35 HRK*). (*1 € = 7.53450 HRK)

SN poklon kartica aktivira se na prodajnom mjestu, odnosno kupnjom putem interneta. 

Kupnja putem poklon kartice moguća je u visini raspoloživog novčanog iznosa. Ako vrijednost novčanog iznosa na poklon kartici nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, kupac doplaćuje razliku do vrijednosti kupnje robe. Ako je vrijednost kupnje manja od rasploloživog novčanog iznosa na poklon kartici, preostale vrijednost može se iskoristiti do isteka valjatnosti poklon kartice. 

Korištenje SN poklon kartice moguće je dok se ne isprazni (stanje iznosi 0 €) tijekom razdoblja njezine valjanosti. Poklon karticu nije moguće ponovo napuniti. Kredit učitan na SN poklon kartici ne nosi kamatu. Nije moguća kupnja na rate poklon karticom. Poklon kartice ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

Stanje raspoloživog iznosa i rok valjanosti SN poklon kartice moguće je provjeriti na svim prodajnim mjestima koja Supernova poklon karticu primaju kao sredstvo plačanja, na poveznici www.supernova-kartica.hr ili na Infopultu u trgovačkog centra.
 

6. članak

Za kupljene Supernova poklon kartice kupcu se (fizičkoj i pravnoj osobi) izdaje račun koji se sastoji od dva dijela i to:

 • vrijednost naručenih poklon kartica (broj Poklon kartica x saldo u €/kartica) na koju se ne obračunava PDV (0%).
 • troškovi obrade narudžbe i dostave poklon kartica te mogući troškovi personalizacije. U slučaju osobnog preuzimanja kupljenih poklon kartica nema troškova dostave.
Dostava je moguća samo po unutar Republike Hrvatske. 
Kupnja Supernova poklon kartice za pravne osobe

 

7. članak 

Pravna osoba na spomenutim informacijskim pultovima može platiti gotovinom ili bankovnom karticom (pos terminal). Fizičke Supernova poklon kartice preuzimaju se na licu mjesta.

Na web stranici www.supernova-kartica.hr pravna osoba može naručiti Supernova fizičke ili e-poklon kartice. Nakon ispunjavanja obrasca na web stranici pravna osoba dobiva predračun (na adresu e-pošte koju šalje u obrascu). Nakon plaćanja predračuna za narudžbu (sredstva na bankovnom računu tvrtke ABM Facility Management d.o.o.) izdaju se Supernova poklon kartice. Supernova e-poklon kartice šalju se na adresu e-pošte navedenu na popunjenom obrascu, a fizičke kartice šalju se poštom ili se pripremaju za osobno preuzimanje na Infopultu trgovačkog centra Supernova Garden Mall. Ako pravna osoba Supernova poklon kartice želi primiti poštom, tijekom narudžbe mora navesti poštansku adresu u Hrvatskoj (za dostavu) i podmiriti troškove dostave. Izdavač, u slučaju slanja poštom, ne preuzima odgovornost za moguća oštećenja ili gubljenje kartice.

Dostava je moguća samo u Hrvatskoj. 

U slučaju da transakcija ne bude izvršena i izdavatelj ne primi novčana sredstva u roku 7 radnih dana od narudžbe, narudžba se smatra otkazanom. Ukoliko kupac želi otkazati svoju narudžbu ili nakon primitka Supernova poklon kartice želi vratiti naručenu robu, mora to prijaviti pisanim putem na info@supernova.hr ili info@supernova.hr u roku jedne godine od kupnje (vrijednost na karticama treba ostati netaknuta). U tom slučaju, izdavatelj će vratiti iznos jednak vrijednosti naručenih poklon kartica, ali će zadržati troškove obrade i dostave, kao i troškove personalizacije.

Kupnja Supernova poklon kartice nije moguća na rate.

 
Iskupivost Supernova poklon kartice
8. članak

SN poklon kartica može se koristiti u sljedećim trgovačkim centrima:

 • Supernova Garden Mall
 • Supernova Buzin
 • Supernova Karlovac
 • Supernova Slavonski Brod
 • Supernova Sisak East
 • Supernova Sisak West
 • Supernova Varaždin
 • Supernova Zadar
 • Supernova Šibenik
 • Supernova Koprivnica
 • Supernova Požega
 • Supernova Colosseum
 • Supernova Križevci
 • Supernova Cvjetni
 • Centar Kaptol 

Poklon kartica može se koristiti u svim poslovnicama/trgovinama koje prihvaćaju Supernova poklon karticu kao sredstvo plaćanja. Iznimku predstavljaju neke poslovnice/trgovine koje ne prihvaćaju Supernova poklon karticu kao sredstvo plaćanja. Raspon lokacija, odnosno trgovačkih centara može se promijeniti. 

Supernova poklon karticu moguće je koristiti u skladu s njezinom namjenom. Supernova poklon kartica dostupna je u više različitih tiskanih tematskih motiva, odnosno u personaliziranom dizajnu od strane online kupca poklon kartice.
 

9. članak

Kupnja putem poklon kartice moguća je u visini raspoloživog novčanog iznosa.  Ako vrijednost novčanog iznosa na poklon kartici nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, kupac nadoplaćuje razliku do vrijednosti kupljene robe. Ako je vrijednost kupnje manja od raspoloživog novčanog iznosa na poklon kartici, preostala vrijednost može se iskoristiti do isteka valjanosti poklon kartice. Nije moguća kupnja na rate poklon karticom. Poklon kartice ne mogu se zamijeniti za gotovinu;  također nije moguće primiti ostatak vrijednosti plaćen u gotovini. SN poklon povezana je s internim sustavom sudjelujućih Supernova shopping centara. Ukoliko ovaj sustav ne radi te stoga nije moguće provjeriti i skinuti iznos novca na poklon kartici i kupnja poklon karticom (dok se sustav ne uspostavi) nije moguća.

 

Valjanost, korištenje i prestanak prava na upotrebu Supernova poklon kartice

 

10. članak

SN poklon kartica u Hrvatskoj vrijedi 1 (jednu) godinu od datuma kupnje poklon kartice. Novčani iznos koji eventualno preostane na poklon kartici nakon datuma isteka valjanosti više nije raspoloživ i propada. Kupac odnosno vlasnik poklon kartice dužan je voditi evidenciju o isteku valjanosti poklon kartice, budući da neće primiti nikakvu prethodnu obavijest o njezinu isteku. Reklamacije nakon isteka roka valjanosti poklon kartice nisu moguće.

Za više informacija o isteku valjanosti Supernova poklon kartice kupac se može obratiti na Infopult trgovačkog  centra Supernova Garden Mall (info@supernova.hr).

 

11. članak

SN poklon kartica ne izdaje se na ime i prezime kupca i/ili vlasnika/korisnika. Vlasnik poklon kartice može bez ograničenja poklon karticu prenijeti na treću osobu, čime novi vlasnik stječe pravo korištenja sukladno ovom Vlasnik poklon kartice može bez ograničenja poklon karticu prenijeti na treću osobu, čime novi vlasnik stječe pravo korištenja sukladno ovom pravilniku. Izdavatelj poklon kartice nije dužan provjeravati identitet pojedine osobe i nije odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili zlouporabu SN poklon kartice.

Gubitak i krađa Supernova poklon kartice
12. članak
Izdavatelj ne odgovara za gubitak, uništenje ili moguću zlouporabu i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja Supernova poklon karticom, te za neopravdano trošenje salda na poklon kartici.

U slučaju nefunkcioniranja Supernova poklon kartice, koje nije posljedica neispravne upotrebe, mora vlastnik poklon karticu dostaviti na Infopult trgovačkog centra Supernova Garden Mall (info@supernova.hr).
 
 
Zamjena Supernova poklon bonova za Supernova poklon karticu
13. članak

Od dana uvođenja SN poklon kartice dosadašnji poklon bonovi mogu se besplatno zamijeniti za poklon kartice na Infopultu u centrima Supernove. Prilikom zamjene korisnik za ukupan iznos poklon bonova dobiva jednu karticu sa sveukupnim iznosom vrijednosti bona, uz uvjet da iznos ne prelazi 300 €. Ukoliko je vrijednost zamijenjenih bonova veća od 300 €, korisnik će dobiti više kartica. Rok važenja novih poklon kartica je 12 mjeseci od njihove aktivacije, neovisno o roku važenja navedenom na poklon bonu. Bonovi koje korisnik želi zamijeniti za poklon kartice moraju biti neoštećeni te imati valjani rok važenja.
 

 
Pravila personalizacije Supernova poklon kartice

 

14. članak

Fizičku SN poklon karticu i e-poklon karticu moguće je personalizirati vlastitom fotografijom putem web sučelja na web stranici www.supernova-kartica.hr. Uslugu personalizacije pruža Izdavatelj unutar cjelokupne grafičke slike SN poklon kartice.

U slučaju SN fizičkih i e-poklon kartica, kupac ima mogućnost prenijeti svoju fotografiju za prednju stranu fizičke poklon kartice (zadnja stranica se ne može mijenjati) i vrh e-poklon kartice (pdf format, dno se ne može mijenjati), uzimajući u obzir tehničke zahtjeve dostavljenih materijala i pravila za odabir motiva, koji su opisani u ovom dokumentu i na web stranici www.supernova-kartica.hr.
(Primatelj može spremiti PDF dokument na svoj telefon ili ga isprintati. Za iskorištavanje Supernova e-poklon kartice obavezno je da bar kod bude jasno vidljiv.)

Kupac jamči da je vlasnik motiva/fotografije ili da je za korištenje motiva u svrhu izrade kartice dobio posebnu suglasnost vlasnika i/ili osobe prikazane na fotografiji, kao i da korištenjem motiva ne krši osobna ili druga prava trećih osoba, uključujući i prava intelektualnog vlasništva.

Odabrani motiv za personalizaciju darovne kartice putem web stranice www.supernova-kartica.hr mora ispunjavati sljedeće tehničke uvjete:

 • Format: jpg, jpeg ili png.
 • Najveća dopuštena veličina datoteke: 20 MB.
 • Minimalna veličina datoteke: 1011 x 638 (638 x 1011), 300 dpi.
 • Datoteka mora biti manja od 3344 x 5017 piksela.

Među odabranim motivima na računalnom zaslonu i izrađenom Supernova poklon karticom moguća su odstupanja u boji ili u dizajnu što nije opravdan razlog za reklamaciju.

Odabrana tema ne smije sadržavati (niti upućivati na):

 • Fotografije, slike, grafike ili drugi materijali poznatih ili javnih osoba, glazbenika, političara, glumaca, sportaša i crtanih ili računalnih likova.
 • Fotografije, slike ili drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravom nekog drugog.
 • Vulgarnost, kleveta ili sadržaj koji krši pravila ili zakone kojima podliježu.
 • Bar kodovi.
 • Sadržaj i elementi koji bi na bilo koji način mogli ugroziti sigurnosne elemente SN poklon kartice ili bi mogli rezultirati njihovom zlouporabom.
 • Slogani, umjetnička djela, zaštićeni materijal.
 • Uvredljive i provokativne slike, grafike ili drugi materijali s vjerskim, rasističkim, mržnjom, nasilnim ili političkim porukama u bilo kojem obliku.
 • Uvredljivi motivi ili motivi seksualnog sadržaja.
 • Golotinja ili djelomična golotinja.
 • Fotografije koje prikazuju duhan, droge, kockanje, vatreno oružje ili lijekove.
 • Fotografije, slike ili grafike državnih ili nacionalnih simbola, valute ili novca.
 • Telefonski brojevi, adrese, web adrese, brojevi računa ili osobni brojevi.
 • Nasilan ili drugi uvredljiv, rasistički, pun mržnje, ponižavajući ili opsceni sadržaj i fotografije, slike ili drugo.
 • Materijali društveno neprihvatljivih skupina.
 • Vjerski sadržaj i slike koje prikazuju mišljenja ili uvjerenja političkih, vjerskih skupina.
 • Slike koje prikazuju nezakonito ili antisocijalno ponašanje i kulturno ili društveno osjetljive teme.
 • Motivi, simboli ili logotipi Olimpijskih igara ili drugih sportskih natjecanja ili događaja.

Izdavatelj ima pravo odbiti, bez posebnog obrazloženja, motiv koji smatra neprikladnim za korištenje na fizičkoj ili e-poklon kartici i koji može utjecati na ugled Supernove.

Izdavatelj zadržava pravo izmjene ili dopune pravila i uputa za izradu SN poklon kartice prema vlastitom nahođenju i bez navođenja razloga. Svaku personaliziranu fizičku i e-poklon karticu koju naruči fizička ili pravna osoba prije izdavanja pregledava i odobrava Izdavatelj (kako bi se osigurala prikladnost sadržaja).

Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio pravila potrebna za odabir motiva na poklon kartici te izjavljuje da će za izradu SN poklon kartice, zajedno sa svojim vlastitim motivom, predložiti motive sukladne s pravilima navedenima u ovom dokumentu i preko web stranice www.supernova-kartica.hr.

Supernova Marketing d.o.o. naručitelja Supernova poklon kartice, o mogućem odbacivanju naručenog motiva za izradu pokon kartice obavijestit će e-poštom na adresu e-pošte koju je kupac naveo na zahtjevu za narudžbu. Nakon potvrde poslane narudžbe i plaćanja naručenih poklon kartica, nije moguća reklamacije zbog izgleda poklon kartica.

 

Gubitak ili oštećivanje Supernova poklon kartice

 

15. članak

U slučaju gubitka Supernova poklon kartice, vlasniku ne pripada pravo na zamjenu. Izgubljene SN poklon kartice čuvaju se 1 mjesec nakon pronalaska na Infopultovima u trgovačkim centrima Supernova. Izgubljena/pronađena SN poklon kartica predaje se nositelju, ako priloži potvrdu o kupnji dotične SN poklon kartice.

U slučaju oštećene SN poklon kartice na mjestu barkoda, vlasnik može izvoditi kupovinu samo ako je broj barkoda čitav, kako bi ga prodavač mogao ručno utpikati u kartični sustav. Izdavač ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu poklon kartice i svu moguću nastalu štetu nastalu zbog neopravdanog raspolaganja poklon karticom, te za neopravdano trošenje salda na poklon kartici.

 

Rješavanje reklamacija tijekom kupnje Supernova poklon kartice

 

16. članak

Izdavatelj je odgovoran za rješavanje reklamacija prilikom kupnje SN poklon kartice.

U slučaju pogreške nastale prilikom kupnje SN Poklon kartice, kupac rješava reklamaciju na Infopultu na kojem je kupio SN poklon karticu i na nju uplatio željeni kredit.

U slučaju kasnijih reklamacija, kupac se obraća Izdavatelju putem putem elektronske pošte info@supernova.hr. Reklamacija je moguća u roku 1 mjesec od dana kupnje isključivo uz predočenje potvrde o kupnji (rok teče od datuma kupnje navedenoga na potvrdi o kupnji). Dokaz o kupnji temelj je za bilo kakvu reklamaciju na SN poklon kartice. Reklamacija nije moguća bez potvrde o kupnji. 

Ako se ne radi o opravdanoj reklamaciji, za fizičke osobe poklon kartice nije moguće vratiti. Također nije moguće prenijeti iznos s jedne poklon kartice na drugu.

 

Rješavanje reklamacija tijekom unovčavanja Supernova poklon kartice

 

17. članak

U slučaju greški i nejasnoća povezanih s unovčavanjem SN poklon kartice, kupac reklamaciju rješava na prodajnoj lokaciji (u trgovini), gdje je obavio kupnju poklon karticom.

 
Zaštita osobnih podataka

 

18. članak

Izavatelj svjesan je značenja zaštite osobnih podataka i u tu svrhu, osobnim podacima upravlja u skladu s važećim zakonskim propisima i prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke, samo u svrhu procesuiranja kupnje SN kartice. Osobnim podacima upravlja kao strogo povjerljivima, kao dijelom tajnih procesa i stroge korporacijske politike u vezi sa zaštitom osobnih i poslovnih podataka te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Pristup podacima dozvoljen je isključivo zaposlenim ili ugovornim vanjskim partnerima koji su se obvezali na prikladne obveze na tajnost. Organizator dobivene osobne podatke neće prosljeđivati ili otkrivati trećim osobama. Dobiveni osobni podaci obrađuju se samo zbog kupnje SN poklon kartice. U slučaju kupnje kao fizička osoba, to su podaci kupca kao naručitelja Supernova poklon kartice, odnosno podaci primatelja poklon kartice za koju kupac želi obaviti kupnju. Ti podaci su: ime, prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, država, e-pošta i telefon te podaci o kreditnoj kartici. U slučaju kupnje kao pravna osoba to podaci su: naziv tvrtke, adresa sjedišta, poštanski broj, mjesto, ID za PDV, kontakt osoba za narudžbu, e-pošta, TRR te informacija o tome da li je tvrtka korisnik proračuna. Svi navedeni podaci prenose se preko zaštićenog SSL protokola. SSL protokol omogućuje šifriranje i siguran prijenos osobnih podataka preko online poveznica. Šifriranje se uključuje prije početka prijenosa osobnih podataka. Uz to, podaci su zaštićeni iza tzv. „Vatrozidova“ od bilo kojih vanjskih pristupa.

U skladu s GDPR-om upravitelj može obrađivati osobne podatke, ako je dana osobna privola pojedinca, odnosno ako je izjava dobrovoljna da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati za određene namjene. Korisnik je potvrđuje u sklopu narudžbe Supernova poklon kartice, odnosno odabirom opcije: NARUDŽBA.

Svi podaci bit će pohranjeni u bazu podataka tvrtke Izdavatelja. I/ili kod ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka u skladu sa zakonskim propisima ili do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudjelujuće osobe.  

 

Završne i prijelazne odredbe

 

19. članak

Navedeni Opći uvjeti i izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici www.supernova-kartica.hr. Valjanošću navedenih općih uvjeta poslovanja prestaje valjanost svih prethodnih inačica.

Izdavač pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave promijeni Opće uvjete poslovanja, uključujući i izjave pružatelja usluga ili trgovina u kojima je ili nije moguće korištenje SN poklon kartice.

 

20. članak

Neovlaštena i nezakonita upotreba SN poklon kartice je kažnjiva. Izdavatelj može odbiti poslovanje s SN poklon karticom, ako utvrdi da je krivotvorena, ako je njezin rok valjanosti istekao ili ako je poklon kartica tako uništena odnosno oštećena, da se s nje ne može razbrati sadržaj i očitati saldo. Eventualni sporovi između vlasnika poklon kartice i izdavatelja rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, osim ako za pojedini spor nije isključivo nadležan neki drugi sud.

 
Kontakt

 

21. članak

Za dodatne informacije: